Överbelastning av startbatteriet

Hög strömförbrukning utan att bilen får möjlighet att ladda startbatteriet leder till låg batterinivå och att vissa elektriska funktioner reduceras eller stängs av. Om batterinivån sjunker under en viss gräns är det inte längre möjligt att starta bilen utan starthjälp eller laddning med extern laddare.

Det finns flera åtgärder som minskar strömförbrukningen. Undvik att använda tändningsläge II när bilen är avstängd. Använd istället tändningsläge I vilket förbrukar mindre ström. Använd inte funktioner som drar mycket ström när bilen inte körs. Exempel på sådana funktioner är:

  • kupéfläkt
  • strålkastare
  • vindrutetorkare
  • ljudanläggning
  • tillbehör som kopplas in i bilen.

Om batterinivån är låg visas ett meddelande i förardisplayen. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och ljudanläggning.

Ladda då startbatteriet genom att starta bilen och låt den sedan gå i minst 15 minuter – startbatteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.

Om batterinivån är fortsatt låg efter att åtgärder vidtagits bör bilen kontrolleras av en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 OBS

Högt strömuttag kan leda till att batterinivån blir låg, vilket tillfälligt begränsar start/stopp-funktionen. Motorn startar då automatiskt utan att föraren lyft foten från bromspedalen.

Relaterade dokument