Automatisk låsning vid körning

När bilen börjar köra låses dörrar och baklucka automatiskt av säkerhetsskäl.

Dörrarna kan fortfarande öppnas från insidan under automatisk låsning vid körning. Beroende på låsinställningar låses antingen alla dörrar upp eller endast den dörr som öppnas.

 OBS

För att hindra öppning av en bakre dörr inifrån bilen behöver barnlåset användas.
Automatisk låsning vid körning kan stängas av eller aktiveras i centerdisplayen:
Tryck på iCup-2037-Settings symbol.
Tryck på Reglage.
Välj inställning för automatisk låsning vid körning.

 OBS

Vid en kollision låser bilen av säkerhetsskäl upp alla dörrar. Det sker endast om något av säkerhetssystemen har löst ut.