Symboler och meddelanden för assistans vid kollisionsrisk

Ett antal symboler och meddelanden gällande assistans vid kollisionrisk1 kan visas i förardisplayen. Här följer några exempel.
SymbolMeddelandeInnebörd
P6-2037-XC40BEV-Lane Keeping Aid malfunction symbol
Automatiskt ingrepp Assistans vid kollisionsriskI samband med att funktionen aktiveras visas ett meddelande till föraren om att systemet har aktiverats.
P5P6-21w48-iCup-Collision Avoidance
Assistans vid kollisionsrisk System ej tillgängligtSystemet är tillfälligt ur funktion eller arbetar med reducerad prestanda.
P6-2037-XC40BEV-User manual symbol
Vindrutesensor blockerad Se ägarmanualKamerans förmåga att läsa av körbanan framför bilen är reducerad.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på P5–1507–Symbol-OK button-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  1. 1 Collision Avoidance