Aktiva kurvljus*

Aktiva kurvljus är konstruerade för att ge extra belysning i kurvor och korsningar. Bil med LED1-strålkastare* kan beroende på bilens utrustningsnivå ha aktiva kurvljus.
P5-1507-Active Bending Light, headlamp pattern
Ljusbild utan aktiva kurvljus (vänster) respektive med (höger).

De aktiva kurvljusen följer rattrörelsen för att ge extra belysning i kurvor och korsningar och kan därmed ge föraren bättre uppsikt.

Vid fel i funktionen lyser symbolen P5-1507-Active Bending Light Symbol i förardisplayen samtidigt som förardisplayen visar en förklarande text.

De aktiva kurvljusen tänds endast i svagt dagsljus eller mörker samt när rattspakens vridring är i läge P5-1707 Symbol AUTO. Bilen behöver även vara i rörelse med halvljuset tänt.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Lysdiod (Light Emitting Diode)