Dimljus bak

Dimljus bak lyser betydligt starkare än vanliga baklyktor och bör endast användas då sikten är nedsatt på grund av dimma, snö, rök eller damm för att andra trafikanter i ett tidigt skede ska observera framförvarande fordon.
P5-1507 Button, rear fog light
Knapp för dimljus bak.

Dimljus bak består av en lampa bak på förarsidan av bilen.

Dimljus bak kan endast tändas när tändningsläge II är aktivt samt rattspakens vridring står i läge P5-1707 Symbol AUTO eller P5-1507 Symbol low beam.

Tryck på knappen för att tända/släcka. Symbolen P5-1507 Symbol rear foglight lyser i förardisplayen när dimljus bak är tänt.

Dimljus bak släcks automatiskt när bilen stängs av eller när rattspakens vridring ställs i läge P5-1507 Symbol zero (light) eller P5-1507 Symbol position light.

 OBS

Bestämmelser för användning av dimljus bak varierar mellan olika länder.

Relaterade dokument