Motorrumsöversikt

I motorrummet finns flera servicerelaterade delar.

Några av de komponenter som ingår i bilens elektriska drivsystem finns under huven. Var försiktig i detta utrymme och rör bara det som har med normalt underhåll att göra.

 Varning

Orangefärgade kablar får endast hanteras av behörig personal.

 Varning

Ett flertal komponenter i bilen arbetar med högvoltsspänning som kan vara farlig vid felaktiga ingrepp.

  • Rör ingenting som inte är tydligt beskrivet i ägarmanualen.
  • Var försiktig vid kontroll/påfyllning av vätskor i motorrummet.
P5-1617-S90/V90 Engine compartment overview
Motorrummets utseende kan skilja beroende av modell- och motorvariant.
  1. P5-Icon red circle 1Expansionskärl för kylsystem
  2. P5-Icon red circle 2Behållare för bromsvätska (placerad på förarsidan)
  3. P5-Icon red circle 3Påfyllningsrör för spolarvätska
  4. P5-Icon red circle 4Elcentral
  5. P5-Icon red circle 5Luftfilter
  6. P5-Icon red circle 6Påfyllningsrör för motorolja
P5-1946-Decal for fan and drivebelt
Placering av varningsdekal för motorrummet. Motorrummets utseende kan skilja beroende på modell- och motorvariant.

 OBS

De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på bilen.

 Varning

Tänk på att kylarfläkten (placerad framtill i motorrummet, bakom kylaren) kan starta eller fortsätta arbeta automatiskt upp till ca 6 minuter efter att motorn stängts av.

Låt alltid motortvätt utföras av en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Om motorn är varm finns risk för brand.

 Varning

Tändsystemet arbetar med mycket hög och livsfarlig spänning. Bilens elsystem ska alltid vara i tändningsläge 0 när arbete utförs i motorrummet.

Vidrör inte tändstift eller tändspole när bilens elsystem är i tändningsläge II eller när motorn är varm.