Bromsassistans vid stillastående

Bromshjälpen kan aktiveras automatiskt för att hålla bilen stilla i vissa situationer.

Bromshjälpen finns tillgänglig även när automatisk broms vid stillastående (Auto Hold) är deaktiverad.

Bromshjälpen aktiveras:

  • Vid stillastående om växelläge D eller R är valt och bilen riskerar att börja rulla i motsatt riktning mot vald färdriktning
  • Vid stillastående om krypkörning är deaktiverat

Bromshjälpen deaktiveras:

  • När växelläge D eller R är valt och föraren trycker på gaspedalen
  • När föraren väljer växelläge N
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt
  • om bilen stängs av.
  • när föraren tar av sig säkerhetsbältet och/eller öppnar förardörren.
  • om funktionen Auto hold (broms vid stillastående) är aktiverad och bilen stått stilla en längre tid (ca 5-10 minuter).