Blockerat låsläge*

Blockerat låsläge innebär att alla bilens handtag för öppning kopplas bort när bilen låses från utsidan. Varken de invändiga eller utvändiga handtagen kan då öppna bilen förrän den låsts upp igen.

 Varning

Lås inte bilen utifrån när det är personer kvar i bilen. Blockerat låsläge innebär att bilen inte kan låsas upp eller öppnas från insidan.

Blockerat låsläge aktiveras vid låsning med nyckelknapp eller vid nyckelfri låsning*, och inträder med ca 10 sekunders fördröjning efter att dörrarna har låsts. Om en dörr öppnas inom fördröjningstiden avbryts sekvensen och larmet deaktiveras.

Bilen kan endast låsas upp med nyckel, nyckelfri upplåsning* eller med Volvo Cars-appen* när blockerat låsläge är aktiverat.

Vänster framdörr kan även låsas upp med det löstagbara nyckelbladet. Om bilen låses upp med det löstagbara nyckelbladet kommer larmet att utlösas.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument