Halvljus

Vid körning med rattspakens vridring i läge P5-1707 Symbol AUTO aktiveras halvljuset automatiskt i svagt dagsljus eller mörker, när bilens elsystem är i tändningsläge II.

P5-1617 Stalk with turning ring, low beam
Rattspakens vridring i läge AUTO.

Med rattspakens vridring i läge P5-1707 Symbol AUTO aktiveras också halvljuset automatiskt om dimljus bak aktiveras.

Med rattspakens vridring i läge P5-1507 Symbol low beam lyser alltid halvljuset när bilens elsystem är i tändningsläge II.

Tunneldetektering

Bilen känner av när den körs in i en tunnel och skiftar då från varselljus till halvljus.

Observera att vridringen i vänster rattspak måste stå i läge P5-1707 Symbol AUTO för att tunneldetekteringen ska fungera.