Kontrollera släpvagnslampor*

Vid inkoppling av en släpvagn – kontrollera att släpvagnens lampor fungerar innan avfärd.

Kontroll av släpvagnslampor*

Automatisk kontroll

Efter elektrisk inkoppling av en släpvagn är det möjligt att säkerställa att släpets lampor fungerar via en automatisk ljusaktivering. Funktionen hjälper föraren att kontrollera att lamporna på släpet fungerar innan avfärd.

När en släpvagn kopplas till dragkroken visas meddelandet Utföra ljuskontroll av lamporna på släpvagnen? i förardisplayen.
Bekräfta meddelandet genom att trycka på högra rattknappsatsens O-knapp.
Ljuskontrollen startar.
Gå ur bilen för att kontrollera lampornas funktion.
Alla släpvagnens lampor börjar blinka - sedan tänds lamporna en i taget.
Kontrollera visuellt att alla lampor som finns tillgängliga på släpvagnen fungerar.
Efter en stund blinkar alla lampor på släpvagnen till igen.
Kontrollen är genomförd.

Dimbakljus på släpvagn

Vid inkoppling av släpvagn kan det förekomma att dimbakljuset inte tänds upp på bilen, i dessa fall förflyttas dimbakljusfunktionaliteten till släpvagnen. Kontrollera därför i dessa fall vid aktivering av dimljus att släpvagnen är utrustad med dimbakljus för att framföra ekipaget på ett säkert sätt.

Symboler och meddelanden i förardisplayen

Om en eller flera av släpvagnens blinkers eller bromsljuslampor är trasiga visar förardisplayen en symbol och ett meddelande. Övriga lampor på släpvagnen måste kontrolleras manuellt av föraren innan avfärd.

SymbolMeddelande
P5P6-2037-iCup-Trailer turn indicator

Höger släpvagnsblinker funktionsfel

Vänster släpvagnsblinker funktionsfel

P5P6-2037-iCup-Trailer brake light
Släpvagnsbromsljus funktionsfel

Om någon lampa för släpvagnens körriktningsvisare är trasig blinkar dessutom förardisplayens symbol för körriktningsvisarna snabbare än normalt.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument