Justera interiör belysning

Belysningen i bilen tänds upp olika beroende på tändningsläge. Den interiöra belysningen kan justeras med ett tumhjul i instrumentpanelen och vissa ljusfunktioner kan även justeras via centerdisplayen.

P5-1746-All-Thumbwheel for light adjustment

Med tumhjulet på instrumentpanelen till vänster om ratten justeras ljusstyrkan på displaybelysning, reglagebelysning och interiör belysning.

Justera interiör belysning via centerdisplayen

Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck sedan på Reglage.
Justera önskad inställning för interiör belysning.