Växelväljarspärr

Växelväljarspärren förhindrar oavsiktlig växling mellan olika växellägen i en automatisk växellåda.

Automatisk växelväljarspärr

Den automatiska växelväljarspärren har särskilda säkerhetssystem.

Från parkeringsläge – P eller neutralläge – N

För att kunna föra växelväljaren från P eller N -läget till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och tändningsläget vara II. För vissa varianter av växellådor måste motorn vara igång.

Om växelväljaren är i läge N och bilen har stått stilla i minst 3 sekunder (oavsett om motorn är igång eller inte) är växelväljaren spärrad.

Meddelande i förardisplayen

Om växelväljaren är spärrad visas ett meddelande i förardisplayen, t.ex. Trampa ned bromsen för att aktivera växelspaken .

Växelväljaren spärras inte mekaniskt.1

  1. 1 Gäller bilar med lilla växelspaken