Laddstatus i laddkabelns kontrollenhet

LED-lampan på laddkabelns kontrollenhet visar status för pågående laddning samt status efter avslutad laddning1.
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
Kontrollenhetens LED2-lampa.
 1. P5-Icon red circle 1LED-lampa
LEDStatusInnebördRekommenderad åtgärd
SläcktLaddning är inte möjlig.Ingen strömförsörjning till laddkabeln.
 1. Dra ut laddkabeln ur vägguttaget.
 2. Återanslut laddkabeln i vägguttaget eller använd ett annat vägguttag.
 3. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.
Lyser vittLaddning möjlig.Laddkabeln är redo att kopplas till bilen.
Om LED-lampan lyser vitt men laddning inte är möjlig:
 1. Dra ut laddkabeln från laddintaget.
 2. Återanslut laddkabeln i laddintaget.
 3. Om indikatorn inte blinkar vitt inom ca 10 sekunder – dra först ut laddkabeln ur laddintaget och sedan från vägguttaget.
 4. Återanslut laddkabeln till vägguttaget och därefter till laddintaget i bilen.
 5. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.
Blinkar vittLaddning pågår.

Bilens elektronik har påbörjat laddning

Laddning pågår.

Vänta till bilen är fulladdad.
Lyser röttLaddning är inte möjlig.Tillfälligt fel.
 1. Dra ut laddkabeln från laddintaget.
 2. Avvakta en stund.
 3. Återanslut laddkabeln i laddintaget.
 4. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.
Blinkar röttLaddning är inte möjlig.Kritiskt fel.
 1. Dra ut laddkabeln från laddintaget och därefter från vägguttaget.
 2. Avvakta en stund.
 3. Återanslut laddkabeln till vägguttaget och därefter till laddintaget i bilen.
 4. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.
 1. 1 Avser laddning med mode 2-laddkabel.
 2. 2 Lysdiod (Light Emitting Diode)