Google Maps i förardisplayen

I förardisplayen kan vägledning till resmål med anvisningar samt karta visas. Karta kan visas även om inget resmål är angivet.

Beroende på valt visningsläge i förardisplayen så visas olika mängd kart- och vägledningsinformation. Exempel på information i förardisplayen:

  • Pilvisning för nästa manöver
  • Avstånd till manöver
  • Namn på nästa väg
  • Vägnummer och avfartsnummer
  • Körfältsinformation

Vägledningspunkter, så kallad Turn-by-Turn, gör att vägvisning via förardisplayen blir tydlig och minimerar behovet att flytta ögonen från vägen.