Underhåll av bromssystem

Kontrollera regelbundet bromssystemets komponenter för slitage.

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken. Efter byte av bromsbelägg och bromskivor är bromsverkan anpassad först efter några hundra kilometer (miles) efter "inslitning". Kompensera den minskade bromsverkan genom att trampa ned bromspedalen hårdare. Volvo rekommenderar att endast bromsbelägg som är godkända för din Volvo monteras.

 Viktigt

Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.

Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Relaterade dokument