Driver Alert

Funktionen Driver Alert är avsedd att hjälpa föraren bli uppmärksammad på att denne börjar få ett vingligt körbeteende, t.ex. om föraren är distraherad eller håller på att somna.

Funktionen har som mål att upptäcka ett långsamt försämrat körbeteende och är i första hand ämnad att användas på större vägar. Funktionen är inte avsedd för stadstrafik.

Funktionen aktiveras när hastigheten överstiger 65 km/h (40 mph) och förblir aktiv så länge hastigheten är över 60 km/h (37 mph).

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
Driver Alert läser bilens placering i körfältet.

En kamera läser av vägbanans sidomarkeringar och jämför vägens sträckning med förarens rattrörelser.

P5-1507-Driver Alert Control, the car is being driven erratically in the lane
Bilen framförs oberäkneligt i körfältet.
Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

Om körbeteendet blir påtagligt vingligt larmas föraren med denna symbol i förardisplayen kombinerat med en ljudsignal och textmeddelandet Dags att ta en paus Driver Alert.

Varningen upprepas efter en stund om inte körbeteendet förbättrats.

 Varning

Driver Alert ska inte användas för att förlängaett körpass utan föraren bör planera in pauser medjämna mellanrum och se till att vara utvilad.

 Varning

Ett larm från Driver Alert bör tas på största allvar eftersom en sömnig förare ofta inte själv observerar sitt tillstånd.

Vid larm eller känsla av trötthet:
  • Stanna bilen på ett säkert sätt snarast och vila.

Studier har visat att det är lika farligt att köra vid trötthet som under påverkan av alkohol eller andra stimulantia.

 Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.