Hastighetsberoende rattmotstånd

Hastighetsberoende styrservo gör att rattmotståndet ökar i takt med bilens hastighet för att kunna ge föraren ökad vägkänsla. På motorvägar är styrningen fastare. Vid parkering och i låg hastighet är styrningen lätt och kräver mindre ansträngning.

Reducerad effekt

I sällsynta situationer kan styrservon behöva arbeta med reducerad effekt och att vrida ratten kan då upplevas som något tyngre. Detta kan hända när styrservon blir för varm och den behöver då temporärt kylas. Det kan även ske om strömförsörjningen störs.

Px-2037-iCup-Steering resistance symbol

Vid reducerad effekt visas meddelandet Servostyrning Tillfälligt nedsatt samt denna symbol i förardisplayen.

Under tiden styrservon arbetar med reducerad effekt är förarstödsfunktioner och system med styrassistans inte tillgängliga.

 Varning

Om temperaturen stiger för högt kan servon tvingas stängas av helt. I en sådan situation visar förardisplayen meddelandet Stanna snarast Fel på servostyrning kombinerat med symbol.

Ändra nivå för rattmotstånd

Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck sedan på Körning.
Aktivera eller deaktivera Styrkänsla fast.

Val av rattmotstånd är endast åtkomlig om bilen står stilla eller har låg hastighet samt kör rakt.

Relaterade dokument