Mjukvaruuppdateringar

Att uppdatera bilens mjukvara säkerställer att den alltid är uppdaterad med de senaste funktionerna och förbättringarna.

Mjukvaruuppdateringar görs i huvudsak OTA (over-the-air) och alla tidigare uppdateringar inkluderas när en uppdatering installeras. Tänk på att du kan bli debiterad för installation av mjukvaruuppdateringar hos en Volvoåterförsäljare, om installationen inte ingår i ett reparations- eller serviceavtal.

När en ny uppdatering finns tillgänglig får du ett meddelande i centerdisplayen och i Volvo Cars-appen som visar beräknad installationstid samt vad som ingår i uppdateringen.

Funktionalitet efter uppdatering kan variera beroende på marknad, modell, årsmodell och tillval.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.14.3

Mjukvarureleasedatum: 19 feb 2024. Du kommer att bli meddelad när du kan installera denna mjukvaruuppdatering, normalt inom 3 veckor från mjukvarureleasedatumet.

Förbättringar och buggfixar

 • Ljuset från lysdioden i laddningsporten tonas nu upp och ner i styrka istället för att blinka under laddning. Lysdioden lyser också vitt när bilen väcks (endast för bilar med årsmodell 2024).
 • Flera mindre justeringar av drivsystemet och strömförsörjningen har gjorts, men de påverkar inte prestandan eller andra certifierade egenskaper.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.13.3

När mjukvaran uppdateras till den senaste versionen inkluderas även tidigare uppdateringar.

Förbättringar och buggfixar

 • Rattvärmen aktiveras nu automatiskt under förkonditionering i bilar av ÅM24 utrustade med rattvärme.
 • Buggfixar för bilar av ÅM24.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.13.1

Förbättringar och buggfixar

 • Problemen med att radion saknar ljud och tog lång tid att starta har förbättrats. När denna uppdatering har installerats återställs radiofavoriterna för samtliga användarprofiler vilket gör att favoritkanalerna måste sparas igen.
 • Parkeringshjälpkameran (PAC) kan stängas av med knappen för bakåtriktad kameravy när du börjar backa (endast för bilar med 90° PAC).
 • Förbättrad bildkvalitet i svagt ljus för 360° parkeringshjälpkamera (PAC) (endast ÅM24).
 • Det har gjorts flera mindre justeringar på drivlinan som inte påverkar prestanda, certifiering, homologering, miljöskydd eller utsläpp.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.12

Denna uppdatering innehåller flera mindre förbättringar.

Förbättringar och buggfixar

 • Det har gjorts mindre justeringar på drivlinan som inte påverkar prestanda, certifiering, homologering, miljöskydd eller utsläpp.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.11

Schemalägga mjukvaruuppdateringar

Den här uppdateringen inkluderar en ny funktion som gör att du kan schemalägga installationen av framtida mjukvaruuppdateringar. Ställ in så att installationen görs när du inte behöver bilen, så installeras den senaste mjukvaruuppdateringen automatiskt.

Introduktion av YouTube-appen

Nu kan du titta på YouTube i bilen. Titta på videor medan du laddar eller tar en paus från körningen. Du kan logga in till ditt eget YouTube-konto för att titta på dina prenumerationer och få rekommendationer.

YouTube-appen läggs till i bilens centerdisplay bredvid alla andra appar.

SWRN-23w36-YouTubeAppView

Schemalägga laddning med telefonen (endast tidiga ÅM2022)

Schemalägg laddning på distans med Volvo Cars-appen på telefonen.

Välj startfliken i Volvo Cars-appen och välj sedan laddningsikonen (den ser ut som en blixt). Ställ in den laddningstidsram som passar dig.

SWRN-23w36-ScheduleCharging

Förbättringar och buggfixar:

 • Funktionen för infällning av dragkroken har förbättrats så att den är mer responsiv.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.10

 • Kartan i förardisplayen är nu stabiliserad i mitten.
 • Funktion för schemalagd laddning är tillgänglig (endast sen ÅM2022 PHEV).
 • Förbättringar för att förhindra störningar i kupévärmarens funktion hos laddhybrider med högvoltskylvätskevärmare.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.9

 • Nu kan du växla mellan Pilot Assist och adaptiv farthållare med rattens vänstra knappar. Mer information om Pilot Assist och adaptiv farthållare hittar du i ägarmanualen efter installationen.
 • Nya funktioner i Apple CarPlay:
  • Apple Kartor är nu tillgängligt i förardisplayen.
  • Knapparna ”Spela upp/pausa” och ”Nästa/föregående” är tillgängliga i Apple CarPlay-panelen.
  • Informationen ”Spelas just nu” är tillgänglig i Apple CarPlay-panelen.
  • Telefonsamtalsinformation är tillgänglig i Apple CarPlay-panelen, förardisplayen och head-up-displayen (HUD). Telefonsamtal kan hanteras med knapparna på ratten.
 • Ett alternativ i reglageinställningarna för automatisk infällning av ytterbackspeglarna när bilen låses har lagts till. Ditt val kopplas till profilen som används..
 • Förbättrad stabilitet för infotainmentsystemet.
 • Användarprofilen växlas nu korrekt till den nyckel som används.
 • Radiokanalen ändras inte när en ny körcykel startas.
 • Justeringar av drivlinans optimering.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.8

Den här versionen distribueras inte OTA. Innehållet kommer att inkluderas i nästa OTA-uppdatering.

 • Justeringar av drivlinans optimering.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.7

 • Förbättrad stabilitet för infotainmentsystemet.
 • Minskad förekomst av att övre statusfält saknas i centerdisplayen.
 • Minskad förekomst av att klimatreglage saknas i centerdisplayen efter systemåterställning.
 • Lösning på att sökfält ibland saknas i Google Maps.
 • Lösning på ett problem som gör att växelspaksknoppen av kristall fortsätter lysa när bilen lämnas.
 • Förbättrad fjärrstart av motor.
 • Mindre förbättringar av trafikskyltsinformationens tillförlitlighet.
 • Ökad tillgänglighet för förarstödsfunktioner.
 • Justeringar av drivlinans optimering.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.6

Obs: Den här mjukvarureleasen är endast tillgänglig på verkstäder, inte OTA (over-the-air). Innehållet i 2.6 kommer att inkluderas i nästa OTA-release.

 • Förbättrad prestanda för adaptiv farthållare (ACC) i låga hastigheter
 • Justeringar av drivlinans optimering.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.5

 • Förbättringar för att minska risken för att inte kunna öppna bilen med fjärrnyckeln.
 • Care Key-stöd som gör det möjligt för bilägaren att begränsa bilens maxhastighet. Mer information om Care Key finns i ägarmanualen.
 • En knapp för att ta bort en parkopplad enhet har lagts till på menyn för parkoppling av enheter.
 • Buggfixar och förbättringar i Apple CarPlay.
 • Google Assistant-stöd för SiriusXM har lagts till för prenumeranter på tjänsten i Nordamerika.
 • Buggfixar och förbättringar i FM/DAB-radion. Den senast valda radiostationen startar när bilen startas igen.
 • Uppvärmning i framsätet aktiveras automatiskt när parkeringsklimat startas.
 • Justeringar av drivlinans optimering.
 • Obs: Informationsdelning mellan fordon har tillfälligt inaktiverats. Detta kan aktiveras i bilens integritetsinställningar efter att 2.5 har installerats. Läs mer om Connected Safety i ägarmanualen. Informationsdelning mellan fordon via molntjänster är endast tillgängligt i Europa, Kanada och USA

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.4

Obs: Den här mjukvarureleasen är endast tillgänglig på verkstäder, inte OTA (over-the-air). Innehållet i 2.4 kommer att inkluderas i nästa OTA-release.

 • Mindre grafisk uppdatering av trippmätarmenyn på förardisplayen.
 • Lösning på ett falskt meddelande om att service krävs relaterat till parkeringsassistans.
 • Kalibrering av redo att köra-notifikationer för att minska antalet falska notifikationer från funktionen när Pilot Assist används.
 • För bilar med head-up-display har avståndsvarningsmeddelandet förbättrats för att minska eventuellt flimrande vid visning.
 • Förbättringar av förarstödsfunktionalitet för att minska förekomster av onödig fartminskning.
 • Förbättrad noggrannhet för uppskattning av laddningstid.
 • Förbättrad låsfunktionalitet för laddningskabel.
 • Mindre förbättringar av innerbelysning.
 • Justeringar av drivlinans optimering.
 • Obs: Informationsdelning mellan bilar har tillfälligt inaktiverats för att stödja mjukvaruutgåva 2.4. Om detta var aktiverat i bilen före uppdateringen, så sparas de relaterade integritetsinställningarna tills tjänsten aktiveras igen av Volvo. Informationsdelning via molntjänst är endast tillgängligt i Europa, Kanada och USA.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.3

 • Obs: Informationsdelning mellan bilar har tillfälligt inaktiverats för att stödja mjukvara 2.3. Om detta var aktiverat i bilen före uppdateringen, så sparas de relaterade integritetsinställningarna tills tjänsten aktiveras igen av Volvo. Informationsdelning via molntjänst är endast tillgängligt i Europa, Kanada och USA.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.2

 • Introduktion av Apple CarPlay.
 • Främre USB-dataport öppnad för Apple CarPlay-anslutning.
 • Nu kan video-appar användas i bilen när den står parkerad. Video-apparna kommer att finnas tillgängliga i Google Play Store vid en senare tidpunkt.
 • Minskad frekvens av falska varningar för vägmärken med ”förbud mot infart med fordon”.
 • Förbättrad kompatibilitet med iPhone, inklusive trådlös laddning.
 • Justeringar av drivlinans optimering.
 • Obs: Informationsdelning mellan bilar har tillfälligt inaktiverats för att stödja mjukvara 2.2. Om detta var aktiverat i bilen före uppdateringen, så sparas de relaterade integritetsinställningarna tills tjänsten aktiveras igen av Volvo. Informationsdelning via molntjänst är endast tillgängligt i Europa, Kanada och USA.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.1

 • Visuell uppdatering av förardisplayen för att förbättra stabilitet och skärpa. Uppdateringen inkluderar ändringar på följande element:
  • Calm- och Navi-lägesskala
  • Bränsle- och batterinivåindikation
  • App-meny
  • Meddelanden
  • En något mindre kartstorlek för att frånskilja andra displayelement.
 • Buggfix för schemalagd laddning. Laddningsinställningar för förardisplayen återställs inte mellan körningar.
 • Justeringar av däcktrycksövervakning. Systemet kan visa ett lagrat tryckmeddelande efter uppdateringen beroende på bilens konfiguration.
 • Buggfixar för och justeringar av bromssystemets diagnostik.
 • Justeringar av drivlinans optimering.

Uppdateringar i mjukvaruversion 2.0

 • Android R. Det här operativsystemet inkluderar nu ny funktionalitet och nya appkategorier.
 • Funktionalitet i bilen:
  • OTA (over-the-air)-mjukvaruuppdateringar: Uppdateringar kommer nu att installeras automatiskt efter att bilen har parkerats och låsts om du väljer ”Installera” under körning. Tidigare krävdes en uppmaning för att installationen skulle starta.
  • Växling av profiler stör inte längre navigeringsvyn på förardisplayen.
  • Stabilitetsförbättring av ljudanläggningen.
  • Stabilitetsförbättringar av klimattimers.
  • Förbättringar av radiomottagningen.
  • Stabilitetsförbättringar av kameraapplikationen.
  • Korrigering av fel i parkeringssensorn.
  • Förbättrat avstängningsbeteende för centerdisplayen när bilen låses.
 • Mobilappfunktionalitet:
  • Stabilitetsförbättringar av låsstatusen.
  • Förbättrad noggrannhet för visning av laddningsstatus och batterinivå.
  • Mer frekventa klimatstatusuppdateringar.
 • Justeringar av drivlinans optimering.

Uppdateringar i mjukvaruversion 1.10

 • Förbättringar av växlingar, övergångar från bränsledrift till eldrift samt laddningsprestanda.
 • Förbättrat styrstöd när körfältsassistansen ingriper i ett körfält med heldragen linje.
 • Förbättrad känslighet för autobroms vid backning – bättre spårning av föremål vid backning.
 • Jämnare start- och avstängningssekvenser för interiör- och bakgrundsbelysning.
 • Uppdaterad optimering av motorstyrsystemet.