Manuell växellåda

Med en manuell växellåda väljer föraren manuellt en lämplig växel efter behovet av fart och kraft för tillfället.

Växling

P6-1917-XC40-Overview manual gear shifter and gear shift pattern
Översikt över växelspak och växlingsmönster.
  1. P5-Icon red circle 1Neutralläge (N)

Den manuella växellådan har sex växlar, växelmönstret visas på växelspaken.

  • Trampa ned kopplingspedalen helt vid varje växling.
  • Ta bort foten från kopplingspedalen mellan växlingarna.

Backväxelspärr

Backväxelspärren försvårar möjligheten att av misstag lägga i backväxeln vid normal färd framåt.

  • Följ växelmönster på växelspaken och utgå från neutralläget innan den förs till R-läget.
  • Lägg i backväxeln endast då bilen står still.

Vid parkering

 Varning

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – en ilagd växel är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.

Var det här till hjälp?