Säkerhetstjänster med Volvo On Call*

Säkerhetstjänster för larm vid olycka eller nödsituation.

Automatiskt larm

Vid en olycka där bältessträckare, krockkudde eller krockgardin aktiveras skickas en signal automatiskt till VOC Service center.

Om bältessträckarna, krockkuddarna eller krockgardinen har utlösts sker följande:

  1. Ett meddelande skickas automatiskt från bilen till VOC Service center med uppgifter om bilens position och att SRS-systemet har utlösts.
  2. VOC Service center etablerar därefter muntlig kontakt med bilens förare och försöker ta reda på krockens omfattning och behovet av hjälp.
  3. VOC Service center kontaktar därefter nödvändiga hjälpinsatser (polis, ambulans, bärgning etc.).

Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Service center berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

Manuellt larm

Kontakta VOC Service center för att begära hjälp i nödsituationer, se larma manuellt.

Vägassistans

Tillkalla hjälp vid t.ex. punktering, bränslebrist eller urladdat batteri, se tillkalla vägassistans.

Denna tjänst kan behöva tecknas separat.

Larmnummer

Då larmtjänsten aktiveras försöker VOC-systemet etablera kontakt med VOC Service center. Om detta inte är möjligt går samtalet direkt till det utsedda larmnumret för området där bilen befinner sig.

  1. * Tillval/tillbehör.