Bränsletank – volym

Bränsletankens volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.
MotorVolym (liter)Föreskriven kvalitet
Bensinmotor

ca 70

Bensin: Bränsle – bensin

Dieselmotor

ca 70

Diesel: Bränsle – diesel