Färddator – färdstatistik*

Information lagras om gjorda färder innehållande genomsnittlig bränsleförbrukning och medelhastighet, vilket kan ses på mittkonsolens bildskärm som ett stapeldiagram.

Funktion

P4-1220-Trip statistics
Färdstatistik1.

Varje stapel symboliserar 1 km eller 10 km körd sträcka, beroende av vald skala – stapeln längst till höger visar värdet för aktuell pågående kilometer eller 10 km.

Med TUNE-ratten kan skalan för staplarna skiftas mellan 1 km och 10 km – markören längst till höger skiftar läge mellan uppe och nere relaterat vald skala.

Handhavande

Olika inställningar kan göras i menysystemet MY CAR, se MY CAR – sök där upp Färdstatistik.

Med alternativet "Nollställ då bilen har varit avstängd i minst 4h" markerat raderas all statistik automatiskt efter avslutad körning och 4 timmars stillestånd. Vid påföljande motorstart börjar Färdstatistiken om från noll.

  • Nollställ då bilen har varit avstängd i minst 4h – markera i rutan med ENTER och backa ut ur menyn med EXIT.

Ska en ny körcykel påbörjas innan 4 timmar förflutit måste aktuell period först raderas manuellt med alternativet "Påbörja ny resa".

  • Påbörja ny resa – med ENTER raderas all tidigare statistik, backa ut ur menyn med EXIT.

Se även information om Eco guide .

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Bilden är schematisk – layout kan variera beroende av bilmodell eller uppdaterad mjukvara.