Alkolås* – förvaring

Alkolåsets1 funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Förvara Alkolåset i dess hållare. Lossa handenheten genom att trycka in den lätt i dess hållare och släppa – den fjädrar då ut och kan sedan tas ur hållaren.

P3-V70/V60H NCC-Förare-Alkometer placering
Handenhetens förvaring och laddstation.
  • Återplacera handenheten i hållaren genom att skjuta in den tills det "klickar" till.
  • Förvara handenheten i hållaren – då är den bäst skyddad och dess batterier hålls fulladdade.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Benämns även Alcoguard.