Sekretesslåsning*

Sekretesslåsning är tänkt att användas när bilen lämnas till service, hotell eller liknande. Handskfacket är då låst och bakluckans lås är bortkopplat från centrallåset – bakluckan kan inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln.

P3 V60H Låspunkter utan servicelåsning
Låspunkter för fjärrnyckel med nyckelblad.
P30-v70/V60H-Låspunkter med sekretesslåsning
Låspunkter för fjärrnyckel utan nyckelblad och aktiverad sekretesslåsning.

Det innebär att fjärrnyckeln utan nyckelblad endast kan användas för att aktivera/deaktivera larmet, öppna dörrarna och att köra bilen.

Fjärrnyckeln utan nyckelblad kan sedan överlämnas till service- eller hotellpersonal – det lösa nyckelbladet behålls av bilägaren.

 OBS

Glöm inte att dra ut insynsskyddet över lastutrymmet innan bakluckan stängs.

Aktivera/deaktivera

P3-V60H- Sekretesslåsning handskfack
Aktivering av sekretesslås.

För att aktivera sekretesslåsningen:

Ikon röd pil 1

Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder.

Ikon röd pil 2

Vrid nyckelbladet 180 grader medurs. Nyckelhålet är vertikalt i sekretesslåst läge.

Ikon röd pil 3

Dra ut nyckelbladet. Samtidigt visar kombiinstrumentets informationsdisplay ett meddelande.

Därefter är handskfacket låst och bakluckan kan inte längre låsas upp med fjärrnyckeln eller centrallåsknappen.

 OBS

Sätt inte tillbaka nyckelbladet på fjärrnyckeln utan förvara det på en säker plats.
  • Deaktivering sker i omvänd ordning.

För information om låsning av enbart handskfacket, se Låsning/upplåsning – handskfack.

  1. * Tillval/tillbehör.