Bränsle – bensin

Bensin används som motorbränsle.

Bensin ska uppfylla normen EN 228. De flesta motorer kan köras på oktantalen 95 och 98 RON. Endast i undantagsfall bör lägre oktantal som 91 och 92 RON användas

  • 95 RON kan användas vid normal körning.
  • 98 RON rekommenderas för maximal effekt och lägsta bränsleförbrukning.

Vid körning i varmare klimat än +38 °C rekommenderas högsta möjliga oktantal för bästa möjliga prestanda och bränsleförbrukning.

 Viktigt

  • Använd endast blyfri bensin för att inte skada katalysatorn.
  • Bränsle som innehåller upp till 10 volym-% etanol är tillåtet.
  • Bränsle som innehåller metalltillsatser får inte användas.
  • Använd inga tillsatser som inte har rekommenderats av Volvo.

Alkoholer-etanol

  • EN228 E10 bensin (max 10 volymprocent etanol) är godkänt att använda.
  • Högre etanol än E10 (max 10 volymprocent etanol) är ej tillåtet, t.ex. E85.