Volvo Personvagnars miljöfilosofi

Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker.
Intro Miljö

Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars kärnvärden som vägleder all verksamhet. Vi tror också att våra kunder delar vår omtanke om miljön.

Din Volvo uppfyller stränga internationella miljökrav och är dessutom tillverkad i en av världens resurseffektivaste och renaste fabriker. Volvo Personvagnar har ett globalt ISO-certifikat vilket inkluderar Miljöstandarden ISO 14001 som täcker samtliga fabriker och flera av våra andra enheter. Vi ställer även krav på våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med miljörelaterade frågor.

Bränsleförbrukning

Volvos bilar har konkurrenskraftig bränsleförbrukning i sina respektive klasser. Lägre bränsleförbrukning ger generellt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Som förare är det möjligt att påverka bränsleförbrukningen. För mer information läs under rubriken Spara miljön.

Effektiv avgasrening

Din Volvo är tillverkad enligt "Ren inifrån och ut" – ett koncept som innefattar ren kupémiljö och högeffektiv avgasrening. I många fall ligger avgasutsläppen långt under gällande normer.

Ren luft i kupén

Ett kupéfilter förhindrar att damm och pollen kommer in i kupén via luftintaget.

Ett sofistikerat luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System) säkerställer att den inkommande luften är renare än luften utanför i trafikerad miljö.

Systemet består av en elektronisk sensor och ett kolfilter. Den inkommande luften övervakas kontinuerligt och om halten av vissa ohälsosamma gaser såsom kolmonoxid blir för hög, stängs luftintaget. En sådan situation kan uppstå i t.ex. tät trafik, köer eller tunnlar.

Inflödet av kväveoxider, marknära ozon och kolväten hindras av kolfiltret.

Interiör

Interiören i en Volvo är utformad för att vara trivsam och behaglig, även för kontaktallergiker och astmatiker. Det har lagts ner extra stor vikt vid att välja miljöanpassade material.

Volvos verkstäder och miljön

Genom regelbundet underhåll skapar du förutsättningar för lång livslängd och låg bränsleförbrukning för din bil. På så vis bidrar du till en renare miljö. När Volvos verkstäder får förtroendet för service och underhåll av din bil blir den en del i vårt system. Volvo ställer krav på hur våra verkstadslokaler ska utformas för att förhindra spill och utsläpp till miljön. Vår verkstadspersonal har det kunnande och de verktyg som behövs för att garantera god miljöomsorg.

Spara miljön

Det är enkelt att själv bidra till att spara miljön – här följer några råd:

  • Undvik tomgångskörning – stäng av motorn vid längre väntetider. Ta hänsyn till lokala bestämmelser.
  • Kör ekonomiskt – var förutseende.
  • Gör service och underhåll enligt ägarmanualens anvisningar – följ Service- och garantibokens rekommenderade intervaller.
  • Om bilen är utrustad med motorvärmare*, använd den före kallstart – det förbättrar startförmågan och minskar slitage vid kall väderlek och motorn når normal arbetstemperatur snabbare vilket sänker förbrukning och minskar utsläpp.
  • Hög hastighet ökar förbrukningen avsevärt p.g.a. att luftmotståndet ökar – vid en fördubbling av hastigheten ökar luftmotståndet 4 ggr.
  • Hantera miljöfarligt avfall som t.ex. batterier och olja på ett miljöanpassat sätt. Rådgör med en verkstad vid osäkerhet om hur denna typ av avfall ska deponeras – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Genom att följa dessa råd kan pengar och jordens resurser sparas och bilens hållbarhet förlängas. För mer information och fler råd se Eco guide, Bränsleekonomisk körning och Bränsleförbrukning.

Återvinning

Som ett led i Volvos miljöarbete är det viktigt att bilen återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Nästan hela bilen är återvinningsbar. Bilens siste ägare ombeds därför att kontakta en återförsäljare för hänvisning till en certifierad/godkänd återvinningsanläggning.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument