Telefonbok – söka kontakter

Söka kontakter i telefonboken.
P3/P4-1420-Skrivhjul telefonbok
Söka med hjälp av skrivhjul.
  1. Ikon röd cirkel 1Teckenlista
  2. Ikon röd cirkel 2Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell)
  3. Ikon röd cirkel 3Telefonbok

För att söka efter en kontakt tryck i telefonkällans normalvy på OK/MENU och välj Kontakter.

Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Fortsätt med nästa bokstav osv. I telefonboken (3) visas resultatet av sökningen.
För att växla inmatningsläget till siffror eller specialtecken eller för att gå till telefonboken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i tabellen nedan) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/ABCSkifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
MERSkifta till specialtecken med OK/MENU.
=>Leder till telefonboken (3). Vrid TUNE för att välja en kontakt, tryck OK/MENU för att se sparade nummer och övrig information.
Förnamn/EfternamnSkiftar sorteringsordning i telefonboken.

Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.

Vid tryck på en sifferknapp i mittkonsolen när texthjulet visas (se föregående bild), visas i bildskärmen en teckenlista. Fortsätt trycka upprepade gånger på sifferknappen till önskad bokstav eller siffra och släpp. Fortsätt med nästa bokstav och siffra osv. När en knapp tryckts in bekräftas inmatning av denna vid tryck på en annan knapp.