Volvo On Call* mobilapp

Som VOC-användare har du tillgång till en mobilapplikation som gör att du kan hålla kontakten med din parkerade bil via telefon.

Vissa funktioner är inte tillgängliga för alla bilmodeller.

Mobilapplikationen uppdateras kontinuerligt vilket kan medföra att denna information inte återspeglar tillgänglig funktionalitet. Se avsnittet Information på internet för hänvisning vidare till där du kan läsa löpande uppdaterad information.

Mobilapplikationen för VOC finns för iPhone, Windows Phone- och Android-telefoner. Ladda ner från Apples AppStore, Windows Phone Store eller Google Play.

Personligt Volvo ID krävs för att nyttja mobilappen och Min Volvo1 vilket är en personlig webbsida för dig och din bil.

Läs mer om Volvo ID och dess fördelar och hur man skapar ett .

Lokalisering av bilen

Bilens position visas på en karta och det är möjligt att få vägledning till bilen. Det finns också en digital kompass som pekar föraren i rätt riktning. När man befinner sig inom cirka 100 meter från bilen är det möjligt att aktivera bilens signalhorn och blinkers för att underlätta letandet.

Bilens instrumentpanel

Den här funktionen ger föraren tillgång till en mängd information: bränslenivå, återstående räckvidd med befintlig bränslemängd, genomsnittlig bränsleförbrukning, genomsnittshastighet, avläsning av väg- och trippmätare.

Kontroll av bilen

Mobilappen gör en ”hälsoundersökning” på bilen och visar information om glödlampor, bromsvätska, kylvätska och oljenivå.

Körjournal

Detaljerade uppgifter om varje resa under de senaste 40 dagarna kan laddas ner och sparas. Det finns också möjlighet att exportera alla eller valda resor från mobilapplikationen i kalkylbladsformat och skicka till en e-postadress. Lämpligt för t.ex. tjänsteresor.

Det är möjligt att stänga av körjournalsfunktionen. Då skickar bilen ingen logginformation efter varje avslutad resa.

Fordonsinformation

Basdata om bilen som modell, registreringsnummer och VIN-nummer är lätt tillgänglig.

Stöldvarning

Om billarmet aktiveras får föraren veta detta via mobilen.

Fjärrlåsning av dörrarna

Status för samtliga dörrar och fönster visas. Föraren kan låsa och låsa upp bilen. Av säkerhetsskäl krävs alltid lösenordet för applikationen vid fjärrupplåsning av bilen.

Fjärrstart av värmare

Om bilen är utrustad med en parkeringsvärmare kan den startas direkt eller programmeras att starta vid två olika tidpunkter inom 24 timmar.

Fjärrstart av motor (ERS)2

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att värma upp/kyla ner kupén innan avfärd.

Klimatanläggning, ljud- och mediasystemet startar med samma inställningar som då bilen parkerades. Gångtiden för ERS-startad motor kan väljas från 1–15 minuter och efter tidens slut stängs motorn av. Efter 2 stycken ERS-aktiveringar krävs att motorn startas på ordinarie vis innan ERS åter kan användas.

 Varning

För att fjärrstarta motorn måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Bilen ska vara under uppsikt.
  • Person eller djur får inte befinna sig i eller kring bilen.
  • Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat utrymme – avgaserna kan allvarligt skada människor och djur.

 OBS

Ta hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser för tomgångskörning.

Batteri- och laddstatus3

Se hur laddat hybridbatteriet är och om laddning pågår.

Styra laddning till specifika tider3

Om du inte vill att laddning skall påbörjas direkt vid anslutning av laddkabeln så är det möjligt att via mobilappen ställa in tidpunkt då laddning får ske.

Påminnelse att sätta i laddkabel3

Du kan aktivera att få en påminnelse i din mobilapp om du glömt sätta i laddkabeln när bilen parkerats.

Förkonditonering3

Genom förkonditionering förbereds bilens drivsystem och kupén innan avfärd, så att både slitage och energibehov under färd minskas. Mobilappen används på motsvarande sätt som för fjärrstart av värmare.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Vissa marknader.
  3. 2 Vissa bilmodeller.
  4. 3 Gäller endast V60 PLUG-IN HYBRID.