Ljud och media – ljudinställningar

Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning, men kan anpassas enligt dina behov.

Inställning för optimal ljudåtergivning

Audiosystemet är förkalibrerat för optimal ljudåtergivning med hjälp av digital signalbehandling.

Denna kalibrering tar hänsyn till högtalare, förstärkare, kupéakustik, lyssnarposition m.m. för varje kombination av bilmodell och audiosystem.

Det finns även en dynamisk kalibrering som tar hänsyn till volymkontrollens läge, radiomottagning och bilens hastighet.

De kontroller som förklaras i denna ägarmanual, t.ex. Bas, Diskant och Equalizer, är endast avsedda för att användaren ska kunna anpassa ljudåtergivningen till sin personliga smak.

Aktiv ljuddämpning1

Bilen är utrustad med en aktiv ljuddämpningsfunktion som dämpar motorbuller i kupén med hjälp av audiosystemet. Mikrofoner i bilens tak uppfattar störande ljud och audiosystemet skickar ut motljud för att dämpa bullret.

P3-1346-x60-ANC mic position
Mikrofon i bilens tak – placering och antal kan variera beroende av bilmodell.

 OBS

Täck inte över bilens mikrofoner, ett dånande ljud från audiosystemet kan då framträda.

Ljudkvalitet vid strömmande ljud från internet

Mängden data som överförs är beroende av vilka tjänster eller appar som används i bilen. Att exempelvis strömma ljud kan medföra en stor datatrafikmängd vilket kräver en bra anslutning och god signalstyrka. I vissa appar är det möjligt att ställa in ljudkvalitet. Att välja en hög ljudkvalitet kan öka laddtid och orsaka avbrott i ljudet. För att säkerställa en jämn ljudupplevelse rekommenderas att välja en lägre ljudkvalitet.

  1. 1 Gäller vissa motorer.