Bogsering

Vid bogsering dras ett fordon efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.

Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogsering påbörjas.

Lås upp rattlåset genom att sätta fjärrnyckeln i startlåset och gör ett långt tryck på START/STOP ENGINE-knappen – nyckelläge II aktiveras, se Nyckellägen för mer information om nyckellägen.
Fjärrnyckeln måste vara kvar i startlåset under hela bogseringen.
Håll bogserlinan sträckt, när dragbilen sänker farten, genom att hålla foten lätt på bromspedalen – då undviks hårda ryck.
Var beredd att bromsa för att stanna.

 Varning

  • Kontrollera att rattlåset är upplåst innan bogsering.
  • Fjärrnyckeln ska vara i nyckelläge II – i läge I är alla krockkuddar deaktiverade.
  • Ta aldrig fjärrnyckeln ur startlåset när bilen bogseras.

 Varning

Broms- och styrservo fungerar inte när motorn är avstängd – det behövs ca 5 gånger hårdare tryck på bromspedalen och styrningen går betydligt tyngre än normalt.

Manuell växellåda

Inför bogsering:

För växelspaken till friläge och frigör parkeringsbromsen.

Automatisk växellåda Geartronic

Inför bogsering:

För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.

 Viktigt

  • Bogsera inte fordonet i högre hastighet än 80 km/h och inte längre sträcka än 80 km.
  • Observera att bilen alltid måste bogseras så att hjulen rullar framåt.

Automatisk växellåda Powershift

Modell med växellådan Powershift bör inte bogseras eftersom den är beroende av motorgång för att få tillräcklig smörjning. Om bogsering ändå måste ske, ska sträckan göras så kort som möjligt och då med mycket låg hastighet.

Vid osäkerhet om bilen är utrustad med växellådan Powershift eller inte, kan det verifieras genom att kontrollera beteckningen på växellådans dekal under motorhuven, se Typbeteckningar. Beteckning ”MPS6” betyder att det är en Powershift – i annat fall är det automatlådan Geartronic.

 Viktigt

Undvik bogsering.

  • För att flytta bilen från en trafikfarlig plats kan den dock bogseras undan en kort sträcka i låg hastighet – inte längre än 10 km och inte högre hastighet än 10 km/h. Observera att bilen alltid måste bogseras så att hjulen rullar framåt.
  • Vid förflyttning längre sträcka än 10 km måste bilen bärgas med drivhjulen lyfta från vägbanan – professionell bärgning rekommenderas.

Inför bogsering:

För växelväljaren till läge N och frigör parkeringsbromsen.

Starthjälp

Bogsera inte igång motorn. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn inte kan startas, se Starthjälp med batteri.

 Viktigt

Katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång motorn.

Relaterade dokument