Färddator – kompletterande information

Bilens färddator kan registrera, beräkna och visa information.

Här följer kompletterande information om några funktioner.

Medelförbrukning

Genomsnittlig bränsleförbrukning beräknas från senaste nollställning.

 OBS

Viss felvisning kan uppstå om en bränsledriven värmare* har använts.

Medelhastighet

Genomsnittshastigheten beräknas för avverkad körsträcka sedan senaste nollställning.

Nuvarande förbrukning

Uppgiften om aktuell bränsleförbrukning uppdateras fortlöpande – ungefär varje sekund. När bilen framförs i låg hastighet visas förbrukningen per tidsenhet – i högre hastighet visas den relaterad till körsträcka.

Olika enheter (km/miles) kan väljas för visning – se avsnitt "Ändra enhet".

Räckvidd – körsträcka till tom tank

Färddatorn visar ungefärlig sträcka som kan köras med kvarvarande bränslemängd i tanken.

När rubrik Räckvidd visar "----" finns ingen garanterad körsträcka kvar.

  • Fyll då på bränsle snarast möjligt.

Beräkningen baseras på medelförbrukningen under senast körda 30 km och återstående körbar bränslemängd.

 OBS

Viss felvisning kan uppstå om körsättet ändras.

Ett ekonomiskt körsätt ger generellt sett en längre körsträcka. För mer information om hur bränsleförbrukningen kan påverkas, se Volvo Personvagnars miljöfilosofi.

Digital hastighetsvisning1

Hastigheten visas i motsatt enhet (kmh/mph) relaterat huvudinstrumentet. Är det t.ex. graderat i mph, visar Färddatorn motsvarande hastighet i km/h och omvänt.

Ändra enhet

Det går att växla enhet (km/miles) för sträcka och hastighet i menysystemet MY CAR, se MY CAR.

 OBS

Förutom i Färddatorn, ändras dessa enheter samtidigt även i Volvos navigationssystem*.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Enbart med kombiinstrument "Digital".