Rattlås

Rattlåset försvårar styrning om bilen t.ex. tillgrips olovligen.

Funktion

  • Rattlåset låser upp när fjärrnyckeln sitter i startlåset1 och START/STOP ENGINE-knappen trycks in.
  • Rattlåset låser när förardörren öppnas efter att motorn stängts av.

Ett mekaniskt ljud kan förnimmas när rattlåset låser upp eller låser.

  1. 1 Bil med Keyless räcker det att ha en fjärrnyckel inne i kupén.