Inställning av ljudvolym och hastighetskompensering

Ställ in ljudkompensering för störande buller i kupén.

Ljudanläggningen kompenserar för störande buller i kupén genom att öka volymen i förhållande till bilens hastighet. Kompenseringens nivå kan ställas till Låg, Medium, Hög eller Av.

Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn. Vrid TUNE för att stega till Volymkompensation och tryck på OK/MENU.
Välj nivå genom att vrida på TUNE och bekräfta med OK/MENU.