Ägarbyte av bil med Volvo On Call*

Vid ägarbyte av bil är det viktigt att byta ägare till tjänsten.

Avsluta VOC-tjänst

Kontakta Volvoåterförsäljare vid ägarbyte för att avsluta VOC-tjänsten. Återförsäljare avskriver VOC-abonnemanget och raderar tjänstehistoria.

Vid ägarbyte är det viktigt att återställa personliga inställningar och användardata i bilen till ursprunglig fabriksinställning, se Ägarbyte.

Starta VOC-tjänst

Vid köp av en begagnad bil med VOC:

Nya ägaren kontaktar sin återförsäljare som skriver över återstående tid av VOC-abonnemanget på den nya ägaren. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är uppdaterade för att VOC ska fungera samt att den tidigare ägaren inte ska ha tillgång att utföra tjänster i bilen. Den nya ägaren erhåller en personlig fyrsiffrig PIN-kod som krävs för att identifiera sig som ägare (eller annan behörig person) för att få tillgång till vissa VOC-tjänster.

  1. * Tillval/tillbehör.