TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*1 – punkteringskörbara däck*

Om SST (Self Supporting run flat Tires)* är valt är bilen också utrustad med TPMS.

Denna typ av däck har en speciell förstärkt sidovägg som gör det möjligt att i begränsad omfattning fortsätta köra bilen trots att däcket har förlorat allt eller en del tryck. Dessa däck är monterade på en särskild fälg. (Även vanliga däck går att montera på denna fälg.)

Om ett SST-däck förlorar däcktryck, tänds den gula TPMS-lampan i kombiinstrumentet och ett meddelande visas i informationsdisplayen. Om detta inträffar, minska hastigheten till max. 80 km/h. Däcket ska ersättas så snart som möjligt.

Kör försiktigt, i vissa fall kan det vara svårt att se vilket däck som avses. För att säkerställa vilket däck som behöver åtgärdas, kontrollera alla fyra däcken.

 Varning

Enbart personer med kunskap om SST-däck bör montera dessa.

SST-däck ska endast monteras ihop med TPMS.

Efter att ett felmeddelande om lågt däcktryck har visats, kör inte fortare än 80 km/h.

Maximal körsträcka till däckbyte är 80 km.

Undvik hård körning såsom till exempel en hastig inbromsning eller sväng.

SST-däck måste bytas ut om de skadas eller punkteras.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Standard på vissa marknader.

Relaterade dokument