Säkringar – i motorrum

Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och bromsfunktioner.
P3-0920-fuse box engine, new front grill

Allmänt säkringar motorrum

På insidan av locket finns en tång som underlättar hantering då en säkring ska dras ut eller sättas på plats.

Positioner (se föregående bild)

Ikon röd cirkel AMotorrum övre
Ikon röd cirkel BMotorrum främre
Ikon röd cirkel CMotorrum undre

Dessa säkringar är alla placerade i motorrumsboxen. Säkringarna i (C) är placerade under (A).

På insidan av locket finns en dekal som visar säkringarnas placering.

  • Säkringar 1–7 och 42–44 är av typ "Midi Fuse" och får enbart bytas av en verkstad1.
  • Säkringar 8–15 och 34 är av typ "JCASE" och bör bytas av en verkstad1
  • Säkringar 16–33 och 35–41 är av typ "Mini Fuse".
FunktionA
Ikon röd cirkel 1

Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack2

50

Ikon röd cirkel 2Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack50
Ikon röd cirkel 3

Primärsäkring för elcentral i lastutrymme2

60

Ikon röd cirkel 4

Primärsäkring för relä-/säkringscentral under handskfack2

60
Ikon röd cirkel 5

Primärsäkring för relä-/säkringscentral under handskfack2

60

Ikon röd cirkel 6
Ikon röd cirkel 7

Elektrisk extravärmare*2

100

Ikon röd cirkel 8

Eluppvärmd vindruta*, vänster sida

40

Ikon röd cirkel 9Vindrutetorkare30
Ikon röd cirkel 10Parkeringsvärmare*25
Ikon röd cirkel 11

Kupéfläkt2

40

Ikon röd cirkel 12

Eluppvärmd vindruta*, höger sida

40

Ikon röd cirkel 13ABS-pump40
Ikon röd cirkel 14ABS-ventiler20
Ikon röd cirkel 15Strålkastarspolare*20
Ikon röd cirkel 16Ljushöjdsreglering*; Aktiva xenon-strålkastare – ABL*10
Ikon röd cirkel 17Primärsäkring för Central elektronikstyrenhet (CEM) under handskfack20
Ikon röd cirkel 18 ABS5
Ikon röd cirkel 19Justerbart rattmotstånd*5
Ikon röd cirkel 20Motorstyrenhet; Transmissionsstyrenhet; Krockkuddar10
Ikon röd cirkel 21Eluppvärmda spolarmunstycken*10
Ikon röd cirkel 22
Ikon röd cirkel 23Ljusreglage5
Ikon röd cirkel 24
Ikon röd cirkel 25
Ikon röd cirkel 26
Ikon röd cirkel 27Reläspolar5
Ikon röd cirkel 28Extraljus*20
Ikon röd cirkel 29Signalhorn15
Ikon röd cirkel 30

Reläspole i huvudrelä för motorstyrsystem; Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 l3, 5-, 6-cyl.)

10
Ikon röd cirkel 31Transmissionsstyrenhet15
Ikon röd cirkel 32

Magnetkoppling A/C (ej 4-cyl. 2.0 l4, ej 5-cyl. diesel); Stödjande kylvätskepump (4-cyl. 2.0 l diesel)

15

Ikon röd cirkel 33

Reläspole i relä för magnetkoppling A/C (ej 5-cyl. diesel); Reläspole i relä för kylvätskepump (1.6 l bensin Start/Stop); Reläspolar i elcentral i motorrum kallzon (Start/Stop)

5
Ikon röd cirkel 34

Startrelä2

30
Ikon röd cirkel 35

Tändspolar (1.6 l bensin, motor B4204T7); Glödstyrenhet (5-cyl. diesel)

10
Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 l3); Tändspolar (5-, 6-cyl. bensin); Kondensator (6-cyl.)20
Ikon röd cirkel 36Motorstyrenhet (bensin förutom 4-cyl. 2.0 l4)10

Motorstyrenhet (1.6 l diesel, 5-cyl. diesel)

15
Motorstyrenhet (4-cyl. 2.0 l3)20
Ikon röd cirkel 37

Ventiler (1.6 l bensin); Luftmassemätare (1.6 l, 4-cyl. 2.0 l3); Termostat (4-cyl. 2.0 l bensin3); EVAP-ventil (4-cyl. 2.0 l bensin3); Kylventil för klimatanläggning (4-cyl. 2.0 l diesel); Kylpump för EGR (4-cyl. 2.0 l diesel)

Reglerventil bränsleflöde (motor D4162T)

10

Luftmassemätare (5-cyl. diesel, 6-cyl.); Reglerventiler (5-cyl. diesel); Insprutningsventiler (5-, 6-cyl. bensin); Motorstyrenhet (5-, 6-cyl. bensin)

15
Ikon röd cirkel 38

Magnetkoppling A/C (5-, 6-cyl.); Ventiler (1.6 l, motor B4204T7, 5-, 6-cyl.); Motorstyrenhet (6-cyl.); Solenoider (6-cyl. utan turbo); Ställmotorer inloppsrör (6-cyl. utan turbo); Luftmassemätare (motor B4204T7, 5-cyl. bensin); Oljenivågivare (5-cyl. diesel)

10
Ventiler (4-cyl. 2.0 l3); Oljepump (4-cyl. 2.0 l bensin3); Lambdasond, mittre (4-cyl. 2.0 l bensin3); Lambdasond, bakre (4-cyl. 2.0 l diesel) 15
Ikon röd cirkel 39

Lambdasonder (1.6 l bensin, motor B4204T7); Lambdasond (5-cyl. diesel); Styrenhet kylarjalusi (1.6 l diesel, 5-cyl. diesel)

10
Lambdasond, främre (4-cyl. 2.0 l3); Lambdasond, bakre (4-cyl. 2.0 l bensin3); EVAP-ventil (5-, 6-cyl. bensin); Lambdasonder (5-, 6-cyl. bensin)15
Ikon röd cirkel 40

Kylvätskepump (1.6 l bensin Start/Stop)

Kylvätskepump (5-cyl. bensin); Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. bensin); Oljepump automatväxellåda (5-cyl. bensin Start/Stop)

10
Tändspolar (4-cyl. 2.0 l bensin3)15

Dieselfiltervärmare (diesel)

20
Ikon röd cirkel 41

Styrenhet kylarjalusi (5-cyl. bensin)

5

Magnetkoppling A/C (4-cyl. 2.0 l bensin3)

7,5

Vevhusventilationsvärmare (5-cyl. diesel); Oljepump automatväxellåda (5-cyl. diesel Start/Stop)

10
Magnetkoppling A/C (4-cyl. 2.0 l diesel); Glödstyrenhet (4-cyl. 2.0 l diesel); Oljepump (4-cyl. 2.0 l diesel)15
Ikon röd cirkel 42Kylvätskepump (4-cyl. 2.0 l bensin3)50

Glödstift (diesel)

70
Ikon röd cirkel 43Kylfläkt (1.6 l, 4-cyl. 2.0 l bensin, 5-cyl. bensin)60

Kylfläkt (6-cyl., 4-cyl. 2.0 l diesel, 5-cyl. diesel)

80
Ikon röd cirkel 44Styrservo100
  1. 1 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  2. 2 För bilar med Start/Stop-funktion är denna säkringsplats tom – se i stället Säkringar – i motorrummets kallzon.
  3. * Tillval/tillbehör.
  4. 3 Gäller ej motor B4204T7.
  5. 4 Gäller dock motor B4204T7.