Provisorisk däcktätning* – efterkontroll

Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit), används till att täta en punktering samt kontrollera och justera däcktrycket.

Kontrollera däckdryck

Anslut utrustningen igen.

Läs av däcktrycket på tryckmätaren.

  • Ligger det under 1,3 bar1 har däcket inte tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
  • Är däcktrycket högre än 1,3 bar1 ska däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck. Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.

 Varning

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.

Se till att kompressorn är avstängd. Lossa luftslangen och kabeln.

Sätt på ventilhatten.

 OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, mm.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

 OBS

Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo rekommenderar att dessa byten utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

Kontrollera däcktrycket regelbundet.

Volvo rekommenderar dig att köra till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.

 Varning

Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar dig att uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om däcket kan lagas eller behöver bytas.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 1 bar = 100 kPa.