Kylvätska - kvalitet och volym

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se förpackning.

Motor2

Volym

(liter)

D2D4162T310,5
D2D4162T411,1
3.2B6324S58,9
T6B6304T4
D3D5204T7
D4D5204T3
D4 AWDD5244T12
D4 AWDD5244T17
D5D5244T15
D5D5244T11
T4B4164T39,2
T4FB4164T23
T4B4164T49,8
T4FB4164T24
T5B4204T118,3 (8,75)
D4D4204T58,9 (9,25)
  1. 1 Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
  2. 2 Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.
  3. 3 Manuell växellåda
  4. 4 Automatisk växellåda
  5. 5 Gäller bil med bränsledriven värmare.

Relaterade dokument