Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter per 100 km och CO2-utsläppet i gram per km.

Förklaring
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdegram/km
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)liter/100 km
Px-1220-Icon consumption citystadskörning
Px-1220-Icon consumption roadlandsvägskörning
Px-1220-Icon consumption blendedblandad körning

 OBS

Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.

XC70

Px-0920 Ikon-0920 Bilsymbol för tabellhuvud
Px-1220-Icon consumption city
Px-1220-Icon consumption road
Px-1220-Icon consumption blended
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värde
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värde
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värde
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)
3.2 AWD (B6324S5)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
32614,01817,823410,1
T5 (B4204T11)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2088,91285,51576,7
T6 AWD (B6304T4)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
35115,11888,124810,6
D4 (D5204T3)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1776,81184,51395,3
D4 (D5204T3)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2027,71264,81545,9
D4 (D4204T5)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1284,91114,31174,5
D4 (D4204T5)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
1465,61204,51294,9
D4 AWD (D5244T12)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1596,11274,81395,3
D4 AWD (D5244T12)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2258,61375,21696,4
D4 AWD (D5244T17)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1596,11274,81395,3
D4 AWD (D5244T17)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2258,61375,21696,4
D5 AWD (D5244T11)
Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda
1596,11274,81395,3
D5 AWD (D5244T15)
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda
2258,61375,21696,4

Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:

  • Förarens körsätt.
  • Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar motståndet.
  • Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
  • Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.

Redan en kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken1.

Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1 som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.

 OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.
  1. 1 De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h. Körningen är simulerad. – V70 med D2, D3, D4 eller D5-motor i kombination med 6-växlad manuell låda startas på 2:ans växel. XC70 med D4 AWD eller D5 AWD-motor i kombination med 6-växlad manuell låda startas på 2:ans växel. Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO₂-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO₂-utsläpp.