Larma service center manuellt

Kontakta VOC Service center för att begära hjälp i nödsituationer1.
  1. Tryck på SOS-knappen i minst 2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare m.m.
  2. VOC Service center får meddelande om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
  3. VOC Service center etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.

Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC Service center berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Bilar med Volvo On Call*