Spolarvätska – påfyllning

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Under vintern ska spolarvätska med frostskydd användas.
P3-1320-S80/V70/XC70/S80L-New front-spolarvätska

Vindrute- och strålkastarspolarna har gemensam vätskebehållare.

 Viktigt

Använd Volvos original spolarvätska eller motsvarande med rekommenderad pH mellan 6 och 8.

 Viktigt

Använd spolarvätska med frostskydd under vintern så att det inte fryser i pump, behållare och slangar.

För volymuppgifter, se Spolarvätska – kvalitet och volym.

Relaterade dokument