Avståndsvarning* – symboler och meddelanden

Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon. Funktionen har vissa begränsningar.
Symbol1MeddelandeInnebörd
P4-1246-Symbol Radar BlockeradRadarn blockerad Se handbok

Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.

Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.

Läs om radarsensorns begränsningar.

Symbol Krockvarning AvKollisionsvarning Service erfordras

Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.

Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.