Färddator – digitalt kombiinstrument

Bilens färddator kan registrera, beräkna och visa information.

Färddatorns menyer ligger i en steglös loop. Ett av alternativen är att färddatorns tre displayer slocknar – det markerar även början/slutet på loopen.

P4-1246-Färddator High
Informationsdisplayer och rattspakens reglage.
 1. Ikon röd cirkel 1OK – Öppnar loopen med Färddatorns funktioner + Aktiverar markerat alternativ.
 2. Ikon röd cirkel 2Tumhjul – Öppnar loopen med Färddatorns rubriker + Bläddrar mellan alternativ.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET – Ångrar, nollar eller backar ut ur en funktion efter utfört val.

Funktioner

Gör så här för att öppna och kontrollera/justera funktioner:

 1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem först med två tryckRESET.
 2. Tryck på OK – loop med alla funktioner öppnas.
 3. Bläddra bland funktionerna med tumhjulet och välj/bekräfta med OK.
 4. Avsluta med två tryckRESET efter utförd kontroll/justering.

Färddatorns olika funktioner listas i följande tabell:

FunktionerInformation
Nollställning färddator
 • Medelförbrukning
 • Medelhastighet
Observera att denna funktion inte nollställer de båda trippmätarna T1 och T2 – se tabell under nästa avsnitt "Rubriker" och avsnitt "Nollställning – Medelhastighet/-förbrukning" för information om det momentet.
Meddelanden
För mer information, se Meddelanden – hantering.
Teman
Här väljs kombiinstrumentets utseende.
Inställningar*

Välj Auto På eller Av.

För mer information, se Extravärmare*.

Kontrastläge/Färgläge
Justera kombiinstrumentets ljus- och färgintensitet.
Parkeringsvärmare*
 • Direktstart
 • Symbol Tidur 1 – leder till meny för val av klockslag.
 • Symbol Tidur 2 – leder till meny för val av klockslag.

För beskrivning av programmering tidur, se Motor- och kupévärmare* – tidur.

Servicestatus
Visar antal månader och körsträcka till nästa service.
Oljenivå1
För mer information, se Motorolja – kontroll och påfyllning.

Rubriker

P4-1246-Färddator High
Tre färddatorrubriker kan visas samtidigt – en i vardera ”fönster”.

En av rubrikkombinationerna i följande tabell kan väljas för konstant visning i kombiinstrumentet. Gör så här för att bestämma vilken:

 1. För säkerställning att inget reglage befinner sig mitt i en sekvens – ”Nollställ” dem först med två tryckRESET.
 2. Vrid på tumhjulet – valbara rubrikkombinationerer visas i en loop.
 3. Stanna på önskad rubrikkombination.
RubrikkombinationerInformation
MedelförbrukningTrippmätare T1 + MätarställningMedelhastighet
 • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T1.
Nuvarande förbrukningTrippmätare T2 + MätarställningKörsträcka till tom tank
 • Långt tryck på RESET nollställer trippmätare T2.
Nuvarande förbrukningMätarställningkmh<>mphkmh<>mph – se avsnittet "Digital hastighetsvisning".
Ingen färddatorinformation.Detta alternativ släcker samtliga färddatorns tre displayer – det markerar även början/slutet på loopen.

Kombiinstrumentets rubrikkombination för Färddatorn kan när som helst under färd skiftas till ett annat alternativ. Gör så här:

 • Vrid på tumhjulet – stanna på önskad rubrik.

Nollställning – Trippmätare

Vrid med tumhjulet fram den rubrikkombination innehållande trippmätaren som ska nollställas:

 • Gör ett långt tryck på RESET – vald trippmätare nollas.

Nollställning – Medelhastighet/-förbrukning

1.Välj funktion Nollställning färddator och aktivera med OK.
2.Välj något av följande alternativ med Tumhjulet och aktivera med OK:
 • l/100 km
 • km/h
 • Nollställ båda
3.Avsluta med RESET.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Vissa motorer.