Däcktrycksövervakning*1

Däcktrycksövervakningen varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck. För vissa marknader är däcktrycksövervakningen standard enligt lagkrav.

Det finns två system av däcktrycksövervakning, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) och TM (Tyre Monitor). Vid osäkerhet om vilket system bilen har, öppna menystystemet MY CAR och sök fram bilens inställningar:

Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Standard på vissa marknader.