Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC)* är en tilläggstjänst som du som kund abonnerar på. Abonnemanget består av säkerhets-, trygghets- och komforttjänster.

Volvo On Call-systemet (fortsättningsvis kallat VOC) är kopplat till bilens SRS- och larmsystem. Bilen har en inbyggd GSM-modul för kommunikation mellan bilen och VOC:s tjänster. Kartan visar i vilka länder systemet är tillgängligt. Kontakta din Volvoåterförsäljare för aktuell information, då kartan kan förändras. Abonnemangets tjänster/erbjudande är beroende på marknad. Kontakta din Volvoåterförsäljare för information om vilka tjänster som gäller i ert land.

Tillgänglighet

Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är VOC-systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 5 dygn och därefter en gång per timma under de kommande 22 dygnen. Efter 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startats.

VOC-systemet använder sig av GPS (Global Positioning System) för att lokalisera bilen och bilens inbyggda GSM-modul för att kontakta VOC Service center.

 Varning

Systemet fungerar enbart i områden där VOC:s samarbetspartner har GSM-täckning och på de marknader där Volvo On Call-tjänsten är tillgänglig.

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. vid glest befolkade områden.

Abonnemang

Ett abonnemang initieras i samband med bilköpet då VOC-systemet aktiveras. Abonnemanget är tidsbegränsat men kan förlängas och giltigheten är marknadsberoende.

Komforttjänster

Säkerhetstjänster

Trygghetstjänster

 OBS

Alla samtal med VOC Service center kommer att spelas in.

Information på internet

För mer information om Volvo On Call, se www.volvocars.com > Välj land > Försäljning & Tjänster > Volvo On Call. Där kan du bland annat hitta vanliga frågor och svar.

Med ett personligt Volvo ID är det möjligt att logga in i mobilappen. Läs i Sensus Infotainment supplementets avsnitt Volvo ID för att se dess fördelar och hur man skapar ett Volvo ID.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Vissa marknader.
  3. 2 Gäller endast Nederländerna.
  4. 3 Gäller inte V40/V40 Cross Country.