Keyless Drive* – låsinställningar

Låsinställningar för bilar utrustade med Keyless Drive kan anpassas genom att i menysystemet MY CAR ange vilka dörrar som ska låsas upp.

För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument