Körfältsassistans (LDW) – begränsningar

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).

Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Körfältsassistentens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.

För mer information, läs om kamerasensorns begränsningar.

 OBS

Det finns några situationer då LDW inte ger någon varning, t.ex.:

  • Körriktningsvisare är påslagen
  • Föraren har foten på bromspedalen1
  • Vid snabb nedtryckning av gaspedalen1
  • Vid snabba rattrörelser1
  • Vid så kraftig sväng att bilen kränger.