Genomvädringsfunktion

Genomvädringsfunktionen öppnar eller stänger alla sidofönster samtidigt och kan användas exempelvis för att snabbt vädra ur bilen vid varmt väder.
P4-1220-Y55X-Central locking, button
Centrallåsknapp

Ett långt tryck på P3-820 Remote key - Icon Unlock-symbolen i centrallåsknappen öppnar alla sidorutor samtidigt. Samma förfarande på P3-820 Remote key - Icon Lock-symbolen stänger alla sidorutor samtidigt.