Röststyrning

Röststyrning ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i radion, i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem*.

 OBS

 • Informationen för röststyrning av mobiltelefon i denna sektion beskriver användandet av röstkommandon för att styra en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon. För detaljerad information om användandet av en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon, se Bluetooth® handsfree telefon.
 • Volvos navigationssystem* har ett separat supplement innehållande mer information om röststyrning och röstkommandon för att styra det systemet.

Röstkommandon erbjuder bekvämlighet och hjälper föraren att inte distraheras och istället koncentrera sig på körningen och fokusera sin uppmärksamhet på väg och trafiksituation.

 Varning

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt och att alla tillämpliga trafikregler efterföljs.

Röststyrningssystemet ger föraren möjlighet att röstaktivera vissa funktioner i multimediasystemet, i radion, i en Bluetooth®-ansluten mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem*, samtidigt som föraren kan hålla händerna på ratten. Indatan sker i dialogform med talade kommandon från användaren och verbala svar från systemet. Röststyrningssystemet använder samma mikrofon som Bluetooth® handsfree-systemet, se Bluetooth® handsfree telefon – översikt, och röststyrningssystemets svar sker genom bilens högtalare.

Kom igång med röststyrning

P3-1020-S60/V60 voice control button
Knappsats i ratt.
 1. Ikon röd cirkel 1Knapp för röststyrning
 • Tryck på knappen för röststyrning (1) för att aktivera systemet och initiera en dialog med röstkommandon. Systemet kommer då att visa vanligt förekommande kommandon i bildskärmen i mittkonsolen.

Tänk på följande saker då du använder röststyrningssystemet:

 • Vid kommandon – tala efter tonen, med normal röst i vanligt tempo.
 • Tala inte när systemet svarar (systemet uppfattar inte kommandon under denna tid).
 • Bilens dörrar, fönster och taklucka* ska vara stängda.
 • Undvik bakgrundsljud i kupéutrymmet.

 OBS

Vid osäkerhet om vilket kommando som ska användas kan föraren säga "Hjälp" – systemet svarar då med några olika kommandon som kan användas i aktuell situation.

Röststyrning kan avbrytas genom att:

 • säga "Avbryt"
 • trycka på EXIT eller annan huvudkällknapp (ex. MEDIA).

Anslutning av mobiltelefon

Innan röstkommandon till mobiltelefonen kan användas måste en mobiltelefon vara registrerad och ansluten via Bluetooth® handsfree. Om ett telefonkommando ges och ingen mobiltelefon är ansluten kommer systemet att informera om detta. För information om registrering och anslutning av mobiltelefon, se Registrering av Bluetooth®-enhet.

 1. * Tillval/tillbehör.