Internetkarta – detaljerad resvägsinformation

Här visas de moment som varje sträcka innehåller, till exempel avfarter och korsningar.

För att se detaljerad resvägsinformation, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj ResvägDetaljerad resvägsinformation.

P3/P4-1420-IMAP-menu-Detailed route details
Detaljerad resvägsinformation.

Sträckan till resmålet består av ett antal delsträckor innehållande olika moment, t.ex. raksträckor, avfarter, korsningar, påfarter etc. Stega mellan delsträckorna med Nästa/Föregående. Position på kartan, benämning, avstånd och intressepunkter visas.